SHOP LOCATOR

Al Khelawi Building Riyadh - Authentic Shop

  • Address: Al Khelawi Building, Shop No. 18-19 Olaya Street Riyadh Saudi Arabia
  • Tel: +966 11 4622294
  • Email: ksa.olafp@besidegroup.com
  • Opening Hours: Mon - Thurs 09:30 - 11:45 & 16:30 - 23:00 | Fri 16:30 - 23:00 | Sat - Sun 09:30 - 11:45 & 16:30 - 23:00
24.7531,46.6551